Wichura pyłowa. Czym różni się od burzy piaskowej? Jak powstaje?

Wichura pyłowa to dość niecodzienne zjawisko, które ma związek z silnym wiatrem i odpowiednim ukształtowaniem terenu. Jest ono często mylone z burzą piaskową, jednak co do zasady różni je sporo czynników. Co to jest wichura pyłowa? Jak powstaje?

Wichura pyłowa: definicja. Czym jest "ściana piaskowa"?

Wichura pyłowa jest zjawiskiem, w trakcie którego zbiór cząsteczek pyłu lub piasku jest gwałtownie podnoszony z powierzchni ziemi do dużych wysokości (co najmniej powyżej poziomu oczu obserwatora) przez silny i turbulencyjny wiatr. W wyniku takiego działania najczęściej dochodzi do uformowania się przedniej części wichury, która może przyjmować kształt olbrzymiej ruchomej ściany, nazywanej również "ścianą pyłową" lub "ścianą piaskową".

Wichura pyłowa. Jak powstaje?

Rzecz jasna wichury pyłowe pojawiają się najczęściej na terenach sprzyjających formowaniu się tego nietypowego zjawiska. Oznacza to, że szczególnie narażone są obszary piaszczyste, ale także inne, na którym nie występuje w zbyt dużym rozmieszczeniu roślinność. Poprzez uformowanie się małych rozmiarów trąb powietrznych, pobierany z powierzchni ziemi piasek czy pył prowadzą do ukształtowania się zjawiska, które w zależności od warunków pogodowych przybiera większych rozmiarów.

Zobacz wideo Saharyjski pył nad Polską

Wichura pyłowa jako zjawisko atmosferyczne

Wichura pyłowa często może być mylona przez obserwatorów z burzą piaskową. Dochodzi do niej wraz z wtargnięciem chłodnego powietrza polarnego na obszary pustynne lub półpustynne, ale także na skutek fenów, które napotkają na swojej drodze luźny skalny materiał, zwietrzelinę, piasek czy pył.

Wichura pyłowa. Co warto wiedzieć o tym zjawisku atmosferycznym?

Z uwagi na swoją charakterystykę wichurę pyłową najczęściej można zaobserwować na Bliskim Wschodzie i terenach, które temu sprzyjają. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi do jej formowania się np. w Polsce. Głośno o niej było między innymi w październiku 2021 roku, kiedy to na skutek silnych porywów wiatru doszło do uformowania się zjawiska w Wielkopolsce.

Zobacz też: Dziwne zachowanie lodowców w Arktyce. Anomalię północnego Spitsbergenu opisał polski naukowiec