Zamglenie a mgła. Na czym polega różnica?

Zamglenie i mgła to zjawiska, z którymi spotkał się chyba każdy z nas. Na czym polega różnica między nimi? Kiedy mamy do czynienia z mgłą, a kiedy tylko z zamgleniem? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Zamglenie - definicja zjawiska

Zamglenie to zwrot używany w sytuacji, gdy dojdzie do pojawienia się zawiesiny mikroskopijnych kropelek wody lub zwilżonych cząstek higroskopijnych w powietrzu, tuż przy powierzchni ziemi. W efekcie dochodzi do znacznego obniżenia widzialności, zazwyczaj ograniczonej do 10 kilometrów. W przypadku obniżenia się jej do poniżej jednego kilometra, wówczas mówi się o mgle.

Co to jest zamglenie?

Poziom i intensywność zamglenia określa się poprzez odległość w kilometrach. Jeśli wynosi ono mniej niż jeden kilometr, wówczas podaje się metrowe wartości. W przypadku morskiej skali widzialności wykorzystuje się z kolei mile morskie. Zazwyczaj zamglenie nie powoduje znaczących trudności np. dla kierowców.

Zobacz wideo Kierowca wyprzedzał we mgle w niedozwolonym miejscu. Policjanci zjechali mu z drogi w ostatniej chwili

Jak powstaje zamglenie?

Znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenie powoduje rozpraszanie się światła, co wpływa na ograniczenie widoczności poprzez rozmycie szczegółów. Do zwiększonego parowania wody dochodzi natomiast przy okazji zmniejszenia się ciśnienia powietrza przy danej temperaturze. W praktyce niekiedy może być trudno odróżnić zamglenie od mgły, bowiem różnica w widzialności w okolicach jednego kilometra niekiedy już trudna do oceny.

Zamglenie jako zjawisko atmosferyczne

Podstawowym warunkiem prowadzącym do powstania zamglenia jest spadek temperatury powietrza poniżej wartości jego temperatury punktu rosy sprzed momentu ochładzania. Rozróżnienie między zamgleniem a mgłą odnosi się do zależności od ilości i natężenia pojawiania się nad powierzchnią ziemi kropel wody, a w efekcie od tego, ile zawieszonej wody w stanie ciekłym znajduje się w jednostce objętości powietrza.

Zamglenie jako zjawisko atmosferyczne. Co warto wiedzieć?

Istnieją dwie skale widzialności podczas zamglenia - meteorologiczna i morska. Pierwsza z nich zawiera poziomy od 0 do 9, gdzie 0 oznacza niewidoczność wskaźnika na odległość 50 metrów, a 9 widoczność na odległości 50 kilometrów. W przypadku drugiej poziomy również określa się od stopnia 0 do 9 - najniższy oznacza bardzo złą widoczność, wyjątkowo gęstą mgłę i zasięg widzialności 0-50 m, a najwyższy doskonałe warunki, przezroczyste powietrze i widoczność powyżej 28 mil morskich.

Zobacz też: Kod kreskowy katastrofy. Jedna grafika pokazuje, jak zmieniamy klimat Ziemi