Zmętnienie to ograniczenie widoczności. Czym różni się od mgły czy zamglenia?

Zmętnienie, zamglenie, mgła - te wszystkie zjawiska dotyczą ograniczenia widoczności. Czym się różnią? Kiedy mamy do czynienia ze zmętnieniem?

Zmętnienie: definicja. Czym różni się od mgły?

Zmętnienie jest zjawiskiem meteorologicznym należącym do grupy litometeorów. Polega na ograniczeniu widzialności wskutek pojawienia się nadmiernej ilości pyłów i aerozolu atmosferycznego. Często używanym zwrotem wobec takiego stanu jest "mleko" czy "szarówka", "zadymka" czy "zamglenie". Często dochodzi do niego w przypadku dobrej pogody.

Pył diamentowy to rodzaj opadu atmosferycznego, którego próżno wypatrywać w naszej strefie klimatycznej.Pył diamentowy. Gdzie można zobserwować to wyjątkowe zjawisko?

Co to jest zmętnienie?

W praktyce do zmętnienia dochodzi w sytuacji, gdy zbiór cząstek, przeważnie w stanie stałym i nieuwodnionym prowadzi do ograniczenia widzialności na poziomie poniżej 10 kilometrów, przy jednoczesnej wilgotności względnej poniżej 70%. Choć bezpośrednio prowadzi do utrudniającego widoczność zamglenia, rzadko zdarza się, aby niemożliwe było zaobserwowanie obiektów oddalonych o kilkaset metrów czy kilka kilometrów.

Zobacz wideo Burza piaskowa na Mazowszu

Jak powstaje zmętnienie?

Najczęściej do zmętnienia dochodzi wskutek napływu powietrza zwrotnikowego kontynentalnego, np. z krajów afrykańskich. W przypadku burzy piaskowej w jednym z południowych krajów i przedostania się do atmosfery ogromnych ilości pyłu, prądy powietrzne mogą doprowadzić do przedostania się zamglenia do innych krajów. Najczęściej największa ilość pyłu zawieszona jest na wysokości około 1-4 kilometrów.

Zmętnienie jako zjawisko atmosferyczne

Pojawienie się zmętnienia na niebie nie musi oznaczać nadejścia pogarszających się warunków. Podobnie jak w przypadku wichury pyłowej czy wiru pyłowego, za zjawisko to odpowiada jedynie właściwa korelacja przepływu powietrza i przedostania się do atmosfery pyłu. Stan ten nie oznacza również zapowiadających się opadów czy burzy.

Wir pyłowy jest zjawiskiem atmosferycznym należącym do grupy litometeorów.Wir pyłowy. Jak powstaje to zaskakujące zjawisko?

Zmętnienie - co warto wiedzieć o tym zjawisku atmosferycznym?

Zmętnienie należy odróżnić od mgły, która również przekłada się na ograniczenie poziomej widzialności, jednak w całości składa się jedynie z cząstek wody lub lodu. Niekiedy zmętnienie kojarzone jest również ze smogiem, czyli połączeniem mgły z gazami. Nie jest to jednak to samo.

Zobacz też: Po co w miastach chaszcze i "nieużytki"? Oglądaj dyskusję z udziałem Jana Mencwela