Brze뜻 Kujawski
-
Odczuwalna:
-
Wiatr:
- km/h
Ci턭ienie:
--- hPa
Wilgotno뜻:
-%
Teraz
--:--
--:--
--:--
Jako뜻 powietrza
i
EAQI
PM 2.5
- ?g/m?
PM 10
- ?g/m?
Dane: OpenWeather, GeoNames
Zg쿽 problem

Pogoda na dzi, Brze뜻 Kujawski

--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
--:--
-
Odczuwalna: -캜
Wiatr: -km/h
Opady: -%
Zachmurzenie: -%
Wilgotno뜻: -%
Ci턭ienie: -%
Wybierz miejscowo뜻
Wczytaj moj lokalizacj
Jako뜻 powietrza
Dobra
Jako뜻 powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagro풽nia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjaj켧e do wszelkich aktywno턢i na wolnym powietrzu, bez ogranicze.
Wzgldnie dobra
Jako뜻 powietrza jest zadowalaj켧a, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagro풽nia dla zdrowia. Mo퓆a przebywa na wolnym powietrzu i wykonywa dowoln aktywno뜻, bez ogranicze.
Umiarkowana
Przebywanie na wolnym powietrzu nie stanowi zagro풽nia dla osb zdrowych. Nale퓓 rozwa퓓 ograniczenie (skrcenie lub roz쿽풽nie w czasie) aktywno턢i na wolnym powietrzu, szczeglnie je턫i ta aktywno뜻 wymaga d퀅gotrwa쿮go lub wzmo퓇nego wysi쿸u fizycznego, dla osb z grup wra퓄iwych.
Z쿪
Jako뜻 powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagro풽nie dla zdrowia (szczeglnie dla osb chorych, starszych, kobiet w ci굻y oraz ma퀉ch dzieci) oraz mo풽 mie negatywne skutki zdrowotne. Nale퓓 rozwa퓓 ograniczenie (skrcenie lub roz쿽풽nie w czasie) aktywno턢i na wolnym powietrzu, szczeglnie je턫i ta aktywno뜻 wymaga d퀅gotrwa쿮go lub wzmo퓇nego wysi쿸u fizycznego.
Bardzo z쿪
Jako뜻 powietrza jest z쿪, osoby chore, starsze, kobiety w ci굻y oraz ma쿮 dzieci powinny unika przebywania na wolnym powietrzu. Pozosta쿪 populacja powinna ograniczy do minimum wszelk aktywno뜻 fizyczn na wolnym powietrzu szczeglnie wymagaj켧 d퀅gotrwa쿮go lub wzmo퓇nego wysi쿸u fizycznego.
Skrajnie z쿪
Jako뜻 powietrza jest bardzo z쿪 i ma negatywny wp퀉w na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ci굻y oraz ma쿮 dzieci powinny bezwzgldnie unika przebywania na wolnym powietrzu. Pozosta쿪 populacja powinna ograniczy przebywanie na wolnym powietrzu do niezbdnego minimum. Wszelkie aktywno턢i fizyczne na zewn켾rz s odradzane. D퀅gotrwa쿪 ekspozycja na dzia쿪nie substancji znajduj켧ych si w powietrzu zwiksza ryzyko wyst켺ienia zmian m.in. w uk쿪dzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odporno턢iowym.
Czym jest europejski wska펝ik jako턢i powietrza
Europejski wska펝ik jako턢i powietrza (EAQI) pozwala zrozumie, jaka jest jako뜻 powietrza, ktrym oddychaj mieszkacy w wybranych miejscowo턢iach, z uwzgldnieniem st轅enia piciu najwa퓆iejszych rodzajw zanieczyszcze maj켧ych szkodliwy wp퀉w na zdrowie ludzi oraz na 턳odowisko: py퀅 drobnego (PM2,5 i PM10), ozonu w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2). Zebrane dane na temat st轅e poszczeglnych zanieczyszcze porwnywane s z tzw. poziomami odniesienia, ktre tworz standardy. Oglna warto뜻 indeksu na dan godzin to warto뜻 odpowiadaj켧a najwy퓋zemu st轅eniu dowolnej z piciu substancji zanieczyszczaj켧ych. Standardy, ktrych u퓓wamy na Gazeta.pl to te wyznaczone przez Europejsk Agencj 쫞odowiska, zaprezentowane po raz pierwszy w 2017 roku na Clean Air Forum w Pary퓎. Stanowi nastpny krok we wsplnym d굻eniu do minimalizacji zanieczyszcze powietrza i s bardziej restrykcyjne ni u퓓wane od 2006 w Europie CAQI.
Zg쿽 Problem
Bdziemy wdziczni za opisanie problemw zwi콄anych z nazwami miejscowo턢i lub danymi pogodowymi czy smogowymi na stronie pogoda.gazeta.pl
Wy턫ij
Zg쿽szenie wys쿪ne
Dzikujemy za zg쿽szenie problemu!
Powrt