Szczecin
Odczuwalna:
Wiatr:
- km/h
Ciśnienie:
--- hPa
Wilgotność:
-%
Teraz
--:--
--:--
--:--
Jakość powietrza
i
EAQI
PM 2.5
- ?g/m?
PM 10
- ?g/m?
Dane: OpenWeather, GeoNames
Zgłoś problem
Wybierz miejscowość
Wczytaj moją lokalizację
Jakość powietrza
Dobra
Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Względnie dobra
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Umiarkowana
Przebywanie na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego, dla osób z grup wrażliwych.
Zła
Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo zła
Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Skrajnie zła
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
Czym jest europejski wskaźnik jakości powietrza
Europejski wskaźnik jakości powietrza (EAQI) pozwala zrozumieć, jaka jest jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy w wybranych miejscowościach, z uwzględnieniem stężenia pięciu najważniejszych rodzajów zanieczyszczeń mających szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko: pyłu drobnego (PM2,5 i PM10), ozonu w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2). Zebrane dane na temat stężeń poszczególnych zanieczyszczeń porównywane są z tzw. poziomami odniesienia, które tworzą standardy. Ogólna wartość indeksu na daną godzinę to wartość odpowiadająca najwyższemu stężeniu dowolnej z pięciu substancji zanieczyszczających. Standardy, których używamy na Gazeta.pl to te wyznaczone przez Europejską Agencję Środowiska, zaprezentowane po raz pierwszy w 2017 roku na Clean Air Forum w Paryżu. Stanowią następny krok we wspólnym dążeniu do minimalizacji zanieczyszczeń powietrza i są bardziej restrykcyjne niż używane od 2006 w Europie CAQI.

Pogoda - zachodniopomorskie

Pogoda zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie jest piątym pod względem powierzchni województwem w Polsce. Leży na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, co wpływa na klimat tego regionu - zwłaszcza północna i zachodnia część województwa ma charakter klimatu morskiego. W miarę oddalania się od morza zaczyna dominować klimat kontynentalny - co skutkuje większą ilością opadów na wyższych wzniesieniach pojezierza. Na terenie województwa znajdują się 172 jeziora o powierzchni powyżej 50 hektarów. Lasy zajmują natomiast aż 35,4 proc. powierzchni województwa.

Pogoda w województwie zachodniopomorskim

Klimat województwa zachodniopomorskiego oceniany jest jako umiarkowany, ze znaczną przewagą wpływów oceanicznych. Duża powierzchnia lasów oraz spora liczba zbiorników wodnych sprawiają, że występuje tu duża wilgotność powietrza - co dobrze orzeźwia latem, ale zwiększa też odczucie chłodu zimą. Na Pomorzu Zachodnim dominują wiatry zachodnie, co również wpływa na spadek temperatury.

Pogoda zachodniopomorskie - temperatura i opady

Średnia roczna temperatura dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 9,3 stopni. Średnia roczna opadów plasuje się na poziomie do 700 mm.

Jakość powietrza w zachodniopomorskim

Województwo zachodniopomorskie należy do jednych z najczystszych pod względem jakości powietrza w Polsce. Wpływ na to ma bliskość do morza, dobre warunki wietrzne oraz duże zalesienie. W 2012 roku województwo zachodniopomorskie wyprodukowało 2,3 proc. dwutlenku węgla oraz 5,5 proc. ton pyłów w skali Polski. W latach 2004-2012 nie stwierdzono przekroczeń stężenia pyłu PM10. Później smog najczęściej notowany był w większych miastach - głównie w Szczecinku, Szczecinie i Koszalinie. Ponadnormatywne stężenia ustępują tu jednak zwykle w ciągu 24-godzin.
Zgłoś Problem
Będziemy wdzięczni za opisanie problemów związanych z nazwami miejscowości lub danymi pogodowymi czy smogowymi na stronie pogoda.gazeta.pl
Wyślij
Zgłoszenie wysłane
Dziękujemy za zgłoszenie problemu!
Powrót